THE ORIGINAL 32 PANEL futsal BALL CONSTRUCTION

Varenda futsalboll från SELECT är baserad på revolutionen från 1962 då vår grundare, Eigil Nielsen, utvecklade en boll med 32 fält. Hans högsta önskan var att skapa den mest pålitliga bollen med den mest förutsägbara, jämna bollbanan och en studs som varken var för hög eller för låg.

Det var omöjligt att skapa en helt rund boll med 18 fält, vilket var standardkonstruktionen för en boll innan dess. Tack vare de 32 fälten – 20 sexkantiga och 12 femkantiga – lyckades SELECT skapa den rundaste bollen någonsin.

En grupp amerikanska forskare mottog senare Nobelpriset för sin upptäckt att molekylerna i kol som utsatts för en särskild bestrålning organiserar sig som en fullständigt rund boll – något som Eigil Nielsen redan hade upptäckt och förverkligat i sin fotboll med 32 fält. Molekylmodellen kallas därför även ”fotbollsmolekylen”.

En boll med optimal rundhet är grundläggande för att uppnå pålitlig aerodynamik, dvs. en jämn bollbana och en kontrollerad studs. Bollens klassiska konstruktion med 32 fält gör att bollen möter vindmotstånd senare på sin väg genom luften och därmed bevarar en stabil, hög hastighet under en längre tid. Detta ger en stabil och mer förutsägbar bollbana.

Alla våra bollar i dag bygger fortfarande på Eigil Nielsens ursprungliga bollkonstruktion med 32 fält och vi kompromissar aldrig med kvalitet, spelegenskaper eller hållbarhet.

^