fotbollens konstruktion med 32 fält

Varenda fotboll från SELECT är baserad på revolutionen från 1962 då vår grundare, Eigil Nielsen, utvecklade en boll med 32 fält. Hans högsta önskan var att skapa den mest pålitliga bollen med den mest förutsägbara, jämna bollbanan och en studs som varken var för hög eller för låg.Det var omöjligt att skapa en helt rund boll med 18 fält, vilket var standardkonstruktionen för en boll innan dess. Tack vare de 32 fälten – 20 sexkantiga och 12 femkantiga – lyckades SELECT skapa den rundaste bollen någonsin.

En grupp amerikanska forskare mottog senare Nobelpriset för sin upptäckt att molekylerna i kol som utsatts för en särskild bestrålning organiserar sig som en fullständigt rund boll – något som Eigil Nielsen redan hade upptäckt och förverkligat i sin fotboll med 32 fält. Molekylmodellen kallas därför även ”fotbollsmolekylen”.

En boll med optimal rundhet är grundläggande för att uppnå pålitlig aerodynamik, dvs. en jämn bollbana och en kontrollerad studs. Vår bästa fotboll, BRILLANT SUPER TB, har testats noggrant i en vindtunnel på institutet för hälso- och idrottsvetenskap vid Tsukuba Universitet i Japan. Testresultatet visar att BRILLANT SUPER TB har en bättre aerodynamik än andra toppbollar på marknaden.

Bollens klassiska konstruktion med 32 fält gör att bollen möter vindmotstånd senare på sin väg genom luften och därmed bevarar en stabil, hög hastighet under en längre tid. Detta ger en stabil och mer förutsägbar bollbana, vilket alla fotbollsspelare sätter stort värde på.

Alla våra bollar i dag bygger fortfarande på Eigil Nielsens ursprungliga bollkonstruktion med 32 fält och vi kompromissar aldrig med kvalitet, spelegenskaper eller hållbarhet.OPTIMAL RUNDHET - PERFEKT BOLLBANA

En fotboll med optimal rundhet är avgörande för att uppnå pålitlig aerodynamik och överlägsna spelegenskaper. Bakom den eleganta ytan på bollarna i våra Pro- och Klubb-serier gömmer sig en Zero Wing-blåsa, tillverkad i högpresterande naturlatex. Zero Wing-konceptet bidrar till att säkerställa en komplett balanserad och rund boll, som håller formen även under belastning, vilket säkrar en jämn bollbana och en kontrollerad studs.

SELECTs fotbollar har en stabil och jämn bollbana, vilket gör det enklare att värdera bollens bana genom luften. Det innebär att det är spelarens förmåga som styr vart bollen flyger, inte bollens oförutsägbara bollbana.

^