Podręcznik pompy

Piłki SELECT odznaczają się długą żywotnością, należy jednak przestrzegać następujących wskazówek:

1. Jak najlepiej rozłóż piłkę.

2. Wstrząśnij piłką tak, aby dętka zwisała luźno, pionowo pod otworem wentylu.

3. Wpuść do otworu wentylu 1-2 krople oleju wentylowego SELECT. Pamiętaj o regularnym zwilżaniu wentyla parą kropli oleju, co zapobiegnie jego wysychaniu.

4. Napompuj piłkę pompką SELECT. Bardzo ważne jest, aby dętka była w po- łożeniu pionowym, zgodnie z ilustracją. Zawsze pamiętaj o używaniu igły.

5. Korzystając z ciśnieniomierza SELECT sprawdź, czy piłka została napompowana do zalecanego ciśnienia (podanego na piłce).

6. Piłkę czyść za pomocą szczotki i letniej wody. Po wytarciu szmatką piłkę susz w wentylowanym pomieszczeniu o temp. ok. 15-20 °C.

^