Konstrukcja piłki ręcznej z 32 panelami

Wszystkie nasze piłki ręczne opierają się na rewolucyjnej konstrukcji piłki złożonej z 32 paneli, opracowanej przez Eigila Nielsena w 1962 r. 32 panele pozwoliły Eigilowi Nielsenowi stworzyć najbardziej okrągłą piłkę, jaka kiedykolwiek powstała. Połączenie 20 sześciokątów oraz 12 pięciokątów odbiegało od tradycyjnej konstrukcji piłki złożonej z 18 podłużnych paneli. Później okazało się, że układ ten oraz idealnie okrągły kształt to struktura molekularna, za której odkrycie została przyznana nagroda Nobla. Struktura ta uzyskała więc nazwę „cząsteczka futbolowa” – układ, który firma SELECT zrealizowała wcześniej w piłce z 32 panelami.

Optymalnie okrągły kształt piłki gwarantuje niezawodną aerodynamikę, czyli prosty lot i kontrolowane odbicie. Klasyczna konstrukcja piłki z 32 panelami sprawia, że punkt oporu, na który trafia piłka znajduje się dalej na trajektorii lotu, dzięki czemu piłka utrzymuje stabilną, wysoką prędkość przez dłuższy czas. Owocuje to bardziej stabilnym i przewidywalnym lotem.

​​​​​​​Konstrukcja piłki złożona z 32 paneli nadal stanowi podstawę do kontynuacji tworzenia najlepszych piłek ręcznych na rynku. Nigdy nie zawieramy kompromisów w kwestii jakości, komfortu gry czy trwałości naszych produktów.^