SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program

SELECT Sport sælger mere end 3 millioner bolde hvert år. Ca. 90% af disse er håndsyede fodbolde eller håndbolde produceret i Sialkot-området i Pakistan af Anwar Khawaja Industries (AKI). SELECT er en af flere end 70 udenlandske firmaer med produktion i Sialkot, hvor ca. 70% af verdens håndsyede bolde laves. Størstedelen af de mange tusind mennesker, som syr bolde i Sialkot, arbejder ikke direkte for boldfirmaerne, men derimod for et bredt netværk af underleverandører og deres underleverandører. Disse syere får ikke fast løn, men betales for hver bold, de laver.

SELECTS tilgang til CSR i pakistan

Som andre firmaer betaler SELECT markedsprisen for boldsyning i Pakistan. Men vi er af den overbevisning, at vort ansvar går videre end det. For de mennesker, som syr SELECT-bolde i Pakistan, er det vort mål at sikre, at familiernes grundlæggende behov dækkes. Disse behov inkluderer lægehjælp og medicin til hele familien. Derudover gives der et undervisningstilbud til alle børn. Uddannelse er nøglen til at forbedre levestandarden for fremtidige generationer. Indeholdt i dette mål er afskaffelsen af børnearbejde – noget som SELECT og AKI ikke ønsker at benytte sig af.


sahep-programmet

For at sikre, at disse mål nås, har SELECT og AKI udformet et hjælpeprogram for syerne - det kaldes SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program). Blandt andet yder SAHEP gratis lægehjælp og medicin til alle syernes familiemedlemmer, incitament til at holde børnene i skole og direkte undervisning af de børn, som ikke kan gå i almindelig skole. SAHEP-medarbejderne i Pakistan, under ledelse af Mrs. Anita Khawaja, fører nøjagtige optegnelser over alle SELECT/AKIs syere og deres børn og besøger familierne regelmæssigt. Derved sikres, at SAHEPs ydelser kommer de rette til gode, og at hver families behov følges.uddannelse

"Vi er meget taknemmelige for SAHEP-programmet, som imødekommer vore behov og tilpasser sig de tabuer, vi har her. Min søster Shabana og jeg ville ikke have lært at læse og skrive, hvis programmet ikke havde eksisteret”, siger Naseem, en SAHEP-elev. For at tilskynde familierne til at uddanne deres børn i stedet for at sende dem ud på arbejde, giver SAHEP familien et beløb for hvert barn, der går i skole. Disse penge dækker udgiften til skolebøger, et par sko, en uniform og en sweater – ting som er nødvendige for, at et barn kan gå i den lokale folkeskole. Teenagere og voksne, der fortsætter udover grundskolen, får også pengemæssig støtte. SAHEP sørger også for lokal undervisning af børn, der ikke kan gå i almindelig skole, fordi de allerede er taget ud af skolen, er handikappede eller af andre grunde. Programmet dækker udgifterne til vore lærere, der besøger små grupper af elever seks dage om ugen i to timer ad gangen, udstyrer lærerne med motorcykler og basale undervisnings-værktøjer og giver eleverne skolebøger og andet materiale i en slidstærk metalkasse. Desuden arrangerer vi specielle sommerkurser og eftermiddagstimer med bl.a. lektiehjælp for børn, der behøver hjælp med deres skolearbejde i statsskolen.


sundhed

I Pakistan findes ikke megen socialforsorg, og alvorlig sygdom kan nemt ødelægge en families økonomi. Derfor blev SAHEP udformet til at inkludere gratis medicin og lægehjælp til alle syere og deres familiemedlemmer. SAHEP-familierne bliver givet journalkort og lister over lokale hospitaler, læger og specialister, som er med i programmet. Regningerne sendes direkte til SAHEPs kontor. Ca. 7.285 mennesker har nu et SAHEP journalkort. For sundhedspleje på lokalt plan lejer SAHEP desuden et mobilt helsehold – en sygeplejerske, en jordemoder og en underviser og sommetider en specialist. En gang om ugen kører helseholdet ud til landsbyerne og foretager sundhedsundersøgelser, spædbørnscheck og vaccinationer, fortæller om familieplanlægning, ernæring og hygiejne og uddeler medicin.


FORTSAT ENGAGEMENT

SELECT betragter SAHEP som en integreret del af vor virksomhedskultur og vort samfundsmæssige ansvar. Vi tror også, at programmet hjælper os til at bibeholde den høje kvalitet, da det fremmer syernes loyalitet mod SELECT og AKI. ​Af alle disse grunde vil SELECT og AKI fortsætte med at udvikle og udvide SAHEP-programmet.


^